1% podatku

Kto może przekazać 1% podatku?

  1. podatnicy podatku dochodowego od osób fizycznych,
  2. podatnicy opodatkowani ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych,
  3. podatnicy prowadzący jednoosobową działalność gospodarczą i korzystający z liniowej, 19 procentowej stawki podatku,
  4. podatnicy uzyskujący dochód z obrotu papierami wartościowymi,
  5. podatnicy uzyskujący dochód z odpłatnego zbycia nieruchomości.

Jak przekazać 1% podatku organizacji pożytku publicznego?

  1. Wybrać organizację pożytku publicznego, której chcemy przekazać 1%.
  2. Wypełnić odpowiednią rubrykę w rocznym zeznaniu podatkowym (PIT-36, PIT-36L, PIT-37, PIT-38, PIT-39 lub PIT-28).

W zeznaniach podatkowych od 2009 roku została wyodrębniona rubryka, w której podatnik może podać dodatkowe informacje, które w jego ocenie mogą mieć wpływ na dystrybucję środków gromadzonych przez OPP (np. na konkretny cel).

Dodatkowo podatnik może zdecydować czy do organizacji pożytku publicznego mają zostać przekazane jego dane, tj. imię, nazwisko, adres oraz wysokość przekazanej kwoty. W latach wcześniejszych, gdy podatnicy sami wpłacali 1% podatku na rzecz OPP ich dane zawarte były na przelewach, co umożliwiało organizacjom pożytku publicznego wystosowanie podziękowań. W 2008 roku, gdy urzędy przekazywały anonimowe wpłaty nie było takiej możliwości.

PIT-36 – w zeznaniu podatkowym PIT-36 wniosek o przekazanie 1% podatku znajduje się w bloku O – rubryki 305-306, oraz w bloku P – rubryki 307 – 308

PIT-36L – w zeznaniu podatkowym PIT-36L wniosek o przekazanie 1% podatku znajduje się w bloku N – rubryki 105-106, oraz w bloku O – rubryki 107-108

PIT-37 – w zeznaniu podatkowym PIT-37 wniosek o przekazanie 1% podatku znajduje się w bloku H – rubryki 124-125, oraz w bloku I – rubryki 126-127

PIT-38 – w zeznaniu podatkowym PIT-38 wniosek o przekazanie 1% podatku znajduje się w bloku G – rubryki 58-59, oraz w bloku H – rubryki 60-61

PIT-39 – w zeznaniu podatkowym PIT-39 wniosek o przekazanie 1% podatku znajduje się w bloku G – rubryki 51-52, oraz w bloku H – rubryki 53-54

PIT-28 – w zeznaniu podatkowym PIT-28 wniosek o przekazanie 1% podatku znajduje się w bloku M – rubryki 126-127, oraz w bloku N – rubryki 128-129

Pieniądze – 1% podatku należnego – na konto wybranej organizacji przekaże urząd skarbowy w terminie do 3 miesięcy.