Dotacja przyznana 105 tys. zł dla MKS-u

MKS Myszków otrzymał dotację z Urzędu Miasta w Myszkowie w wysokości 105 tys. zł. Kwota została rozdzielona między 6 podmiotami nie zaliczającymi się do sektora finansów publicznych w celu realizacji zadania pod nazwą „Organizacja uprawiania sportu” w 2014 r.

Połowa kwoty przeznaczonej na realizację celu trafiła do MKS-u. W ubiegłym roku dotacja dla klubu wynosiła 78 tys. zł co stanowiło 43% kwoty środków do rozdysponowania.

Dotacja

1) MKS Myszków 105.000,00 zł
2) KS „Warta Callida” 10.000,00 zł
3) LKS „Myszków” 18.000,00 zł
4) KS LKS Mrzygłód 25.000,00 zł
5) ULKS „Będusz” 10.000,00 zł
6) UKS MOSiR 42.000,00 zł
RAZEM 210.000,00 zł