Dziękujemy za 1% podatku – 2160 zł

1 procent podatku dochodowego

Do klubu spłyną w tym miesiącu środki finansowe zebrane w ramach przekazywania 1% podatku dochodowego na MKS Myszków. Od trzech lat nasz klub współpracuje z Fundacją Młodzi Młodym, która pomaga zbierać i rozliczać przekazywane w ten sposób pieniądze. W roku 2014 z dochodów za rok 2013 udało się pozyskać kwotę 2160 zł. Jest to kwota o ponad 400 zł większa niż w roku ubiegłym. Serdecznie dziękujemy za wsparcie i polecamy się pamięci darczyńców w roku 2015. Każda złotówka pomaga przetrwać trudne czasy.