Nowe władze MKS-u po Walnym Zebraniu

MKS Myszków flaga

W piątek 1 kwietnia odbyło się Walne Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze Członków MKS-u Myszków. Wybrano nowe władze MKS-u a właściwie nowe-stare władze. Prezesem Zarządu wybrano Tadeusza Bartnika. Członkami Zarządu pozostali Roman Dąbrowski i Tomasz Szlenk. Nowym członkiem zarządu został wybrany Ireneusz Pieczara. Komisję Rewizyjną stanowić będą Janusz Gil, Bronisław Szymczyk i Mirosław Liwoch – którzy również i w poprzednich czterech latach pełnili swoje funkcje w tym organie klubu.