Oświadczenie Zarządu MKS Myszków

Odbyliśmy wiele rozmów z Panem Burmistrzem, przekonywaliśmy (biorąc udział w posiedzeniach Komisji) do swoich racji Radnych Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Rekreacji oraz Komisji Finansów i Budżetu. Niestety, bez zrozumienia nas przez Radnych Miasta i finalnego pozytywnego rezultatu. Stowarzyszenia sportowe w Myszkowie, w 2011 roku, otrzymały 50% mniej pieniędzy w porównaniu z rokiem ubiegłym (MKS Myszków, prawie 60% mniej). Takiej redukcji środków finansowych, nie jest w stanie wytrzymać żaden klubowy budżet. Z tego względu, nie pozostaje nam nic innego jak wycofać z rozgrywek drużynę, budowaną wielkim wysiłkiem finansowym i organizacyjnym przez wiele lat, kosztem zaangażowania wielu działaczy sportowych naszego miasta. MKS Myszków jest drugą najlepszą drużyną w całym regionie częstochowskim, ustępując pola jedynie Rakowowi Częstochowa (tak było przynajmniej do dnia dzisiejszego), a warto zaznaczyć, że klubów piłkarskich jest na tym terenie 106.

Mimo bardzo wielkiego zawodu jaki odczuwamy, dziękujemy Panu Burmistrzowi za to, że zawsze, nawet w najtrudniejszych dla siebie chwilach, znajdował czas by wysłuchać naszych problemów. W dniu dzisiejszym nie ma żadnych efektów rozmów z włodarzami miasta, ale być może w przyszłości zarówno dyscyplina sportowa jaką jest piłka nożna jak i cały sport myszkowski, dzięki działaniom jakie podjęliśmy, wrócą na swoje zasłużone miejsce. Dziękujemy również radnym ugrupowania, które wykazało najwięcej zrozumienia dla sytuacji w jakiej się znaleźliśmy, a w szczególności Panom: Adamowi Zaczkowskiemu i Dariuszowi Muszczakowi za zgłaszanie podczas ostatniej Sesji Rady Miasta, inicjatyw mających ratować myszkowski sport, a także wszystkim tym, którzy z ogromnym wysiłkiem i zaangażowaniem przyczyniali się do poprawy kondycji naszego klubu, a przez to i sportu w Myszkowie.

 

Zarząd MKS Myszków

Myszków dnia 3.07.2011 rok