Sprawozdanie Zarządu Klubu z działalności stowarzyszenia MKS Myszków w okresie od 1 czerwca 2011 roku do 30 listopada 2011 roku

Herb MKS Myszków

Sprawozdanie Zarządu Klubu z działalności stowarzyszenia MKS Myszków w okresie od 1 czerwca 2011 roku do 30 listopada 2011 roku

Całość sprawozdania Zarządu MKS Myszków została podzielona na trzy grupy zagadnień:

1. Działalność władz statutowych

2. Działalność finansowa

3. Działalność sportowa

 

 

 

Ad. 1.

Władze Klubu zostały wybrane na Walnym Zebraniu Członków Klubu w styczniu 2011 roku. Szczegółowe omówienie składu Zarządu Klubu MKS Myszków i Komisji Rewizyjnej, zostało zrobione w poprzednim sprawozdaniu z 30 maja 2011 r. Od tego czasu skład Zarządu i Komisji Rewizyjnej się nie zmienił.

W okresie obejmującym okres sprawozdania, Zarząd MKS Myszków odbył 7 zebrań, na których uchwalono 6 Uchwał dotyczących działalności w zakresie spraw bieżących, sportowych i finansowych Klubu.

Do Zarządu MKS Myszków wpłynęło pięć deklaracji członkowskich, z czego na posiedzeniach Zarządu MKS Myszków, cztery deklaracje członkowskie zostały rozpatrzone pozytywnie, a jedna negatywnie.

W omawianym okresie kontynuowaliśmy działania zmierzające do pozyskania nowych sponsorów i promocji ich firm, jak również i promocji naszego Klubu.

Ad.2.

MKS Myszków, w omawianym okresie uzyskiwał głównie dochody od licznych sponsorów takich jak: MTBS Sp. z o.o., ZWiK Sp. z o.o., MOSiR Myszków, Quatro Pak Sp. z o.o., Tetra Pak Sp. z o.o., Döhler Polska Sp. z o.o., Orle Gniazdo, Przychodnia Zdrowia Mijaczów Pani dr Beaty Jakubiec-Bartnik, Radnego Powiatowego Pana dr Janusza Jakubca, Przychodnia Zdrowia Światowit Pan Adam Jakubiec, Renault TANDEM Sp. z o.o., DOMENE Sp. z o.o., Spółdzielnia Mleczarska w Myszkowie, SOKPOL Sp. z o.o., Fabet PPUH Adam Flak Siewierz, Członek Zarządu Powiatu Pan Michał Trojakowski, Cukiernia Szarlotka Pan Stanisław Trojakowski, Firma DUET Pan Lanckoroński Dariusz, Jurajska Spółdzielnia Pracy, Jura-Meat, Biuro Podróży Golden Travel, PPHU FORTUNA z Myszkowa, Firma Jan-Dar, Pan Zbigniew Lewandowski oraz ze sprzedaży biletów, karnetów i składek członkowskich.

Patronami medialnymi były gazety: 7 Dni Myszkowa i Gazeta Myszkowska

W okresie od 31.05.2011 r. do 31.10.2011 r. przychody klubu wynosiły: 51 714,00 zł, a wydatki Klubu wynosiły: 53 643,00 zł.

Na przychody Klubu składały się:

• Sprzedaż fakturowa – 24 906,00 zł

• Darowizny – 15 279,00 zł

• Transfery zawodników – 6 000,00 zł

• Składki członkowskie – 2 620,00 zł,

• Sprzedaż biletów i karnetów – 960,00 zł

Na wydatki Klubu składały się:

• Ekwiwalenty dla zawodników i trenerów – 27 727,00 zł

• Opłaty sędziowskie – 6 247,00 zł

• Koszty administracyjne (umowa zlecenie, zakup paliwa, naprawa urządzeń, opłaty poczta, telefony i inne) – 1 677,00 zł

• Transport – 5 045,00 zł

• Opłaty związane z: zgłoszeniem zawodników, opłatami za żółte kartki, pozyskaniem zawodników, posiłki zawodników, delegacje, ubezpieczenie zawodników, remonty w klubie – 7 449,00 zł

• Podatki VAT i dochodowy – 5 489,00 zł

• Stan konta bankowego i gotówka w kasie – 1 949,00 zł

Klub MKS Myszków na dzień 30.10.2011 r. nie ma zaległości płatniczych w stosunku do ZUS i Urzędu Skarbowego.

Mamy natomiast zaległości płatnicze w stosunku do:

– firm świadczących usługi dla naszego Klubu w kwocie ok. 1 275,00 zł – za zaległy ekwiwalent dla zawodników i trenera oraz pracowników administracyjnych w kwocie ok. 12 700,00 zł., – opłaty za zawodników do Częstochowskiego Okręgowego Związku Piłki Nożnej ok. 1 050,00 zł – opłaty do Śląskiego Związku Piłki Nożnej 120,00 zł

Ad. 3.

Pierwsza drużyna MKS Myszków w sezonie 2011/2012, została zgłoszona do rozgrywek Ligi Okręgowej Częstochowskiego Okręgowego Związku Piłki Nożnej. Trenerem tej drużyny został pan Mariusz Mizgała, a od 17.09.2011 pan Lamch Sławomir. Również, w tym czasie trenerem koordynatorem sportowym został pan Wojciech Osyra.

Drużyna ta, po rundzie jesiennej zajmuje 16 miejsce, zdobyła 8 punktów, tracąc 43 punkty, bilans bramkowy 18 – 55, bilans rozgrywek: 2 zwycięstwa, 2 remisy, 13 porażek

W omawianym okresie sprawozdawczym w Klubie MKS Myszków były zgłoszone do rozgrywek również drużyny:

MKS Myszków, Juniorzy młodsi I, trenerem tego zespołu jest Kolega Lamch Sławomir

MKS Myszków, Trampkarze C1, trenerem tego zespołu jest Kolega Uzar Mirosław

Ze szczególnym zadowoleniem chciałbym przedstawić wyniki osiągane przez właśnie te grupy młodzieżowe MKS Myszków, które Klub w swojej przyszłości będzie chciał otaczać szczególna opieką. Zgodnie z przyjętą strategią Klubu liczymy, że w niedalekiej przyszłości z tych grup MKS-u będziemy sukcesywnie dołączać do pierwszej drużyny seniorów najbardziej utalentowanych zawodników, którzy będą stanowili szkielet składu. I tak:

– drużyna juniorów młodszych I, zajmuje 2 miejsce, w 12 meczach zdobyła 23 pkt., na co się składa 7 zwycięstw, 2 remisy, 3 porażki, bramki 29 – 22

– drużyna trampkarzy C1, występująca w „grupie C”, zajmuje 2 miejsce, w 14 meczach zdobyła 33 pkt., na co się składają 10 zwycięstw, 3 remisy, 1 porażka, bramki 53 – 11

Ogółem w różnych drużynach MKS Myszków we wszystkich grupach czynnie trenuje piłkę nożną i startuje w zorganizowanych rozgrywkach ok. 70 – 100 osób.

Szanowni Zebrani

Na przełomie roku 2010 i 2011 oraz w I półroczu roku 2011, odbyliśmy wiele rozmów i spotkań z Burmistrzem i Radnymi Miasta Myszkowa, w celu pozyskania dofinansowania na rok 2011 dla Stowarzyszenia MKS Myszków. Efektem tego, było pozyskanie w pierwszym półroczu kwoty 76 000,00 zł jako dotacji z Urzędu Miasta. Na drugą część roku nie przewidziano rozpisania konkursu na dofinansowanie dla stowarzyszeń, a tym samym zostaliśmy pozbawieni części pieniędzy na dalszą działalność. To nie pozwoliło nam zamknąć budżet na rundę jesienną roku 2011 na poziomie III Ligi. Zmuszeni zostaliśmy przez to, do wycofania drużyny seniorów z rozgrywek III Ligi śląsko-opolskiej w sezonie 2011/2012.

W miesiącu czerwcu i lipcu 2011 r. odeszli z naszego Klubu wszyscy zawodnicy reprezentujący nasz Klub w III Lidze śląsko-opolskiej.

Zarząd MKS Myszków rozważał kilka możliwości dalszych występów poszczególnych grup wiekowych zawodników w swoich klasach rozgrywek. Biorąc pod opinię wypowiedzi trenerów jak i zawodników, zaczęliśmy budować drużynę w oparciu grupę zawodników występujących w rozgrywkach wiekowych junior starszy oraz zawodników występujących w poprzednim sezonie w grupie „A” Klasy.

Tym samym, Ci młodzi chłopcy, gdzie średnia wieku wynosiła ok. 19,5 roku, wzięli na siebie ciężar wynikający z konieczności, reprezentowania Miasta Myszkowa i Klubu. Chciałbym im za to, że wykazali się dużą odpowiedzialnością, charakterem sportowym, duchem walki bardzo mocno podziękować.

Zawodnicy Ci i wszyscy inni trenujący piłkę nożną w naszym Klubie, są największą wartością naszego Klubu MKS Myszków.

Na zakończenie sprawozdania, chciałbym podziękować wszystkim tym, którzy włożyli bezinteresownie ogromny wkład pracy w funkcjonowanie tego Klubu oraz wszystkim naszym sponsorom.

Pobierz plik PDF:

Sprawozdanie Zarządu Klubu 30.11.2011