MKS Myszków

Myszkowski Klub Sportowy Myszków

Wiadomości

Zostań Członkiem Klubu MKS Myszków

Deklaracja członka zwyczajnego

Pobierz deklarację

Myszkowski Klub Sportowy „MKS Myszków” działa jako stowarzyszenie.
Członkostwo Klubu „MKS Myszków”, to sposób na pełne zaangażowanie się w życie Klubu.
Jeśli chcesz wspierać nasz Klub i coś dla niego zrobić, masz pełne prawo do złożenia deklaracji członkowskiej Klubu.

Członkostwo w „MKS Myszków” to wyraz identyfikacji z Klubem.
Będąc członkiem Klubu, jesteś tak naprawdę jego częścią!

Kto może zostać członkiem Klubu?
Pełnoprawnym Członkiem Klubu może zostać każdy bez względu na miejsce zamieszkania. Wystarczy mieć ukończone 16 lat, a następnie złożyć deklarację członkowską oraz zobowiązać się do regularnego opłacania składki członkowskiej w minimalnej wysokości  20 zł miesięcznie (240 zł na rok). Oczywiście można także zapłacić indywidualną, wyższą składkę, by w ten sposób wspierać Klub w szerszym wymiarze i pomagać swojej drużynie.
Rodzaje członkostwa:
Członek zwyczajny – mogą nim zostać pełnoletni obywatele polscy, bez względu na miejsce zamieszkania; zostaną przyjęci przez Zarząd w poczet członków na podstawie złożonej, pisemnej deklaracji i po uiszczeniu wpisowego.
Członek uczestnik – mogą nim zostać uczniowie i osoby niepełnoletnie, którzy do deklaracji dołączą pisemną zgodę rodziców lub opiekunów prawnych. Zgoda, o której mowa dotyczy małoletnich, którzy w momencie składania deklaracji nie ukończyli 16 lat.
Jak można zostać członkiem Klubu?
Najważniejszym krokiem jest wypełnienie deklaracji członkowskiej, co można uczynić na 2 sposoby:

  1. wypełniając w siedzibie Klubu lub też przynosząc już wypełniony i podpisany druk (do pobrania na stronie internetowej) do siedziby Klubu,
  2. drukując w domu formularz deklaracji (do pobrania na stronie internetowej) a następnie wypełniony i podpisany dostarczyć lub wysyłać na adres Klub Sportowy „MKS Myszków”, ul. Pułaskiego 13b, 42-300 Myszków.

W momencie zaakceptowania deklaracji przez Zarząd, członek będzie zobowiązany do opłacenia składki wpisowej w wysokości 20 zł. Płatność wpisowego oraz składek można uiścić osobiście w siedzibie Klubu lub przelewem na nasz rachunek bankowy: Międzypowiatowy Bank Spółdzielczy w Myszkowie: 28 8279 0000 0100 2857 2001 0001
w tytule przelewu należy wpisać: SKŁADKA CZŁONKOWSKA, IMIĘ i NAZWISKO, OKRES UISZCZANIA SKŁADKI
np. składka członkowska, Jan Kowalski, 01-12.2012
Jakie korzyści płyną z członkostwa w Klubie?
Prócz niewymiernych korzyści, takich jak bycie częścią Klubu i wspieranie go w działaniach organizacyjnych w drodze do sukcesów, członkostwo Klubu zapewnia także wiele praw i profitów:

  1. Członkowie zwyczajni mają prawo:
  • uczestniczyć w Walnym Zebraniu Członków z głosem stanowiącym,
  • wybierać i być wybieranym do władz Klubu,
  • zgłaszać postulaty i wnioski pod adresem władz Klubu oraz dokonywać oceny ich działalności,
  • uczestniczyć we wszystkich przedsięwzięciach sportowych i rekreacyjnych organizowanych przez Klub,
  • nosić odznakę organizacyjną,
  1. Członkowie uczestnicy w wieku od 16 do 18 lat, posiadający ograniczoną zdolność do czynności prawnych, mają wszystkie prawa przysługujące członkom zwyczajnym z zastrzeżeniem, że nie mogą wchodzić w skład Zarządu lub Komisji Rewizyjnej Klubu, nie przysługuje im bierne i czynne prawo wyborcze do władz Klubu, jednak mogą uczestniczyć w Walnym Zebraniu Członków jedynie z głosem doradczym.

 
Prawa i obowiązki członka klubu podano w Statucie Klubu MKS Myszków:
„ROZDZIAŁ III Członkowie Klubu, ich prawa i obowiązki.”

 
Wszelkie pytania dot. deklaracji można składać drogą mailową: mksmyszkow@onet.pl

1 KOMENTARZ

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

three + fifteen =