1% Podatku MKS Myszków

1 procent podatku dochodowego

Wybrali Państwo już organizację pożytku publicznego, której chcą przekazać 1 procent swojego podatku? Jeśli nie prosimy o rozważenie wsparcia dla MKS Myszków. Zachęcamy wszystkich naszych przyjaciół i sympatyków do przekazywania 1% podatku dochodowego na rzecz Stowarzyszenia MKS Myszków.

W dniu 6 lutego 2012r. została podpisana umowa o współpracy pomiędzy MKS Myszków a Organizacją Pożytku Publicznego Fundacja „Młodzi-Młodym”, której efektem jest możliwość przekazywania 1% podatku dochodowego od osób fizycznych z przeznaczeniem na Stowarzyszenie MKS Myszków. Wszystko co należy zrobić by Wasz 1% trafił na rozwój sportu w Myszkowie to wpisanie w rocznym zeznaniu podatkowym numeru KRS organizaci Fundacji „Młodzi-Młodym” tj. 0000270261 a w rubryce – cel szczegółowy 1% – MKS Myszków.

Zebrane kwoty:

  • (2014 rok) W ramach przekazywania 1% podatku dochodowego na MKS Myszków w roku 2014 z dochodów za rok 2013 udało się pozyskać kwotę 2160 zł. Jest to kwota o ponad 400 zł większa niż w roku poprzedzającym. Serdecznie dziękujemy za wsparcie.
  • (2015 rok) W ramach przekazywania 1% podatku dochodowego na MKS Myszków w roku 2015 z dochodów za rok 2014 udało się pozyskać kwotę 1000 zł. Serdecznie dziękujemy za wsparcie.
1 procent podatku dochodowego
1 procent podatku dochodowego
1 procent podatku dochodowego
1 procent podatku dochodowego

KRS:

Rozliczenie przekazanych kwot nastąpi w początkach października. O wyniku poinformujemy na naszej stronie internetowej. Zachęcamy do udziału w akcji. Poniżej podajemy kilka podstawowych informacji o powyższej idei.

Kto może przekazać 1% podatku?

  • podatnicy podatku dochodowego od osób fizycznych,
  • podatnicy opodatkowani ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych,
  • podatnicy prowadzący jednoosobową działalność gospodarczą i korzystający z liniowej, 19 procentowej stawki podatku,
  • podatnicy uzyskujący dochód z obrotu papierami wartościowymi,
  • podatnicy uzyskujący dochód z odpłatnego zbycia nieruchomości.

Jak przekazać 1% podatku organizacji pożytku publicznego?

  1. Wybrać organizację pożytku publicznego, której chcemy przekazać 1%.
  2. Wypełnić odpowiednią rubrykę w rocznym zeznaniu podatkowym (PIT-36, PIT-36L, PIT-37, PIT-38, PIT-39 lub PIT-28).

W zeznaniach podatkowych od 2009 roku została wyodrębniona rubryka, w której podatnik może podać dodatkowe informacje, które w jego ocenie mogą mieć wpływ na dystrybucję środków gromadzonych przez OPP (np. na konkretny cel).

Dodatkowo podatnik może zdecydować czy do organizacji pożytku publicznego mają zostać przekazane jego dane, tj. imię, nazwisko, adres oraz wysokość przekazanej kwoty. W latach wcześniejszych, gdy podatnicy sami wpłacali 1% podatku na rzecz OPP ich dane zawarte były na przelewach, co umożliwiało organizacjom pożytku publicznego wystosowanie podziękowań. W 2008 roku, gdy urzędy przekazywały anonimowe wpłaty nie było takiej możliwości.

PIT-36 – w zeznaniu podatkowym PIT-36 wniosek o przekazanie 1% podatku znajduje się w bloku O – rubryki 305-306, oraz w bloku P – rubryki 307 – 308

PIT-36L – w zeznaniu podatkowym PIT-36L wniosek o przekazanie 1% podatku znajduje się w bloku N – rubryki 105-106, oraz w bloku O – rubryki 107-108

PIT-37 – w zeznaniu podatkowym PIT-37 wniosek o przekazanie 1% podatku znajduje się w bloku H – rubryki 124-125, oraz w bloku I – rubryki 126-127

PIT-38 – w zeznaniu podatkowym PIT-38 wniosek o przekazanie 1% podatku znajduje się w bloku G – rubryki 58-59, oraz w bloku H – rubryki 60-61

PIT-39 – w zeznaniu podatkowym PIT-39 wniosek o przekazanie 1% podatku znajduje się w bloku G – rubryki 51-52, oraz w bloku H – rubryki 53-54

PIT-28 – w zeznaniu podatkowym PIT-28 wniosek o przekazanie 1% podatku znajduje się w bloku M – rubryki 126-127, oraz w bloku N – rubryki 128-129

3. Pieniądze – 1% podatku należnego – na konto wybranej organizacji przekaże urząd skarbowy w terminie do 3 miesięcy.