Dotacja przyznana 78tys. zł dla MKS-u

MKS Myszków otrzymał dofinansowanie z Urzędu Miasta w wysokości 78 tys. zł. Do rozdysponowania w 2013 r. przeznaczono 180 tys. zł.

Kwota została rozdzielona między siedmioma podmiotami nie zaliczającymi się do sektora finansów publicznych w celu realizacji zadania pod nazwą „Organizacja uprawiania sportu” w 2013 r.

Zarządzenie Nr 38/PK/2013 Burmistrza Miasta Myszkowa z dnia 27 lutego 2013 r., w sprawie: podziału dotacji dla podmiotów nie zaliczanych do sektora finansów publicznych w celu realizacji zadania pod nazwą „Organizacja uprawiania sportu” w 2013 r.