Przypomnienie dla Członków MKS Myszków

Zarząd MKS Myszków przypomina, że zgodnie z ustaleniami poczynionymi na Walnym Zebraniu Członków MKS Myszków w grudniu 2012r., do końca stycznia 2013r., Członkowie Klubu mogą wskazywać wysokość zadeklarowanej składki członkowskiej jaką zobowiązują się zapłacić w roku 2013r. lub też wskazać inny sposób jej rozliczenia. Zainteresowanych prosimy o składanie pisemnych oświadczeń w sekretariacie Klubu po uprzednim skontaktowaniu się z Kierownikiem Klubu – Panem Przemysławem Mazankiem, który oczekuje na informacje pod numerem telefonu – 512 230 018.