Ranking zawodników w rozgrywkach Klasy Okręgowej

Cz OZPN - Częstochowski Okręgowy Związek Piłki Nożne

Wydział Szkolenia, Wydział Gier oraz Kolegium Sędziów Cz. O.Z.P.N. pilotażowo od sezonu rozgrywkowego 2013/2014 będzie prowadził „Ranking wyróżniających się zawodników w rozgrywkach Klasy Okręgowej”.

Po każdej rozegranej kolejce ligowej informacje będą umieszczane w zakładce „Klasa Okręgowa”. Zawodnik wyróżniony w danej kolejce będzie otrzymywał 1 punkt. Punkty będą sumowane osobno w rundzie jesiennej i wiosennej, co pozwoli nam wybrać „Piłkarza jesieni” i „Piłkarza wiosny”. Podsumowanie punktacji za rundę jesienną i wiosenną wyłoni najlepszych zawodników sezonu piłkarskiego 2013/2014 w Klasie Okręgowej. Dla najlepszej 11 – i sezonu 2013/2014 przewidziane są pamiątkowe nagrody.

Jak będą wybierani najlepsi zawodnicy danego meczu?

Po zakończonych zawodach trener drużyny będącej gospodarzem meczu podaje sędziemu zawodów według swojej oceny najlepszego zawodnika drużyny gości i analogicznie trener gości wybiera według swojego uznania najlepszego zawodnika drużyny gospodarzy. Nazwiska wyróżnionych zawodników sędzia zawodów odnotowuje w protokole meczowym, następnie w/w informacje przesyła w nieprzekraczalnym terminie 48 godzin do Wydziału Gier Cz. O.Z.P.N. na adres e-mail: czestozpn@o2.pl

Źródło: Częstochowski Okręgowy Związek Piłki Nożnej