Tribag Złotym Sponsorem MKS-u Myszków

Tribag logo

Nowym sponsorem MKS-u Myszków została firma Tribag S.A. Firma ta nie po raz pierwszy wiąże się z naszym klubem, stąd możemy powiedzieć, że to nowy-stary sponsor. Wsparcie, jakim służyć będzie MKS-owi firma Tribag uprawnia tego sponsora do uzyskania statusu „Złotego Sponsora”.

Firma, TRIBAG SA zajmuje się specjalistycznymi usługami budowlanymi dla energetyki oraz budownictwem ogólnym. TRIBAG jest również jednym z czołowych producentów kruszyw drogowych w regionie. Posiada w swojej strukturze Kopalnię Dolomitu w Siewierzu oraz Kopalnię Wapienia i Dolomitu w Imielinie.