Wlane Zebranie Członków Klubu MKS Myszków

W dniu 15.11.2011 r. w urzędzie miasta Myszkowa odbyło się spotkanie burmistrza Włodzimierza Żaka z przedstawicielami zarządu MKS Myszków. Było to kolejne spotkanie, na którym nie padły żadne deklaracje ze strony władz miasta w celu ratowania Myszkowskiego Klubu Sportowego i piłki nożnej w Myszkowie.

Zarząd MKS Myszków w dniu 18.11.2011 r. organizuje spotkanie z przedstawicielami Rady Miasta Myszkowa pt. „Przyszłość sportu – piłki nożnej w naszym mieście i naszego klubu MKS Myszków”. Spotkanie odbędzie się w siedzibie klubu o godz. 17:00.

Informacja dot. Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Członków Klubu MKS Myszków

Działając na podstawie § 19 pkt. 1/1 Statutu Myszkowskiego Klubu Sportowego – z dnia 12.10.2009 r. Zarząd Stowarzyszenia MKS zwołuje Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków na dzień 30.11.2011 r. I termin o godz. 17:15, II termin o godz. 17:30 w budynku Urzędu Miasta w Myszkowie ul. Kościuszki 26 (sala sesyjna), z następującym porządkiem obrad:

 

 1. Otwarcie Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Członków.

 2. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Członków.

 3. Wybór Sekretarza Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Członków.

 4. Przyjęcie porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Członków.

 5. Przyjęcie regulaminu Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Członków.

 6. Wybór Komisji Mandatowo-Skrutacyjnej.

 7. Wybór Komisji Uchawał.

 8. Stwierdzenie prawomocności Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Członków do podejmowania Uchwał – Komisja Mandatowo-Skrutacyjna.

 9. Sprawozdanie Zarządu MKS.

 10. Sprawozdanie finansowe.

 11. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej.

 12. Dyskusja.

 13. Złożenie rezygnacji przez Zarząd MKS.

 14. Złożenie rezygnacji przez Komisję Rewizyjną.

 15. Wybór Prezesa Klubu MKS.

 16. Wybór Zarządu MKS.

 17. Wybór Komisji Rewizyjnej MKS.

 18. Wolne wnioski.

 19. Odczytanie Protokołu Komisji Uchwał i Wniosków.